Praktiserende Lægers Organisation er blevet stueren – heldigvis

Man kan ikke undgå at blive imponeret over den succes, som Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har med at positionere sig som en konstruktiv part i det danske sundhedsvæsen.

PLO står i dag for en helt anden seriøsitet i debatten om indretningen af det danske sundhedsvæsen end tidligere. Det kommer utvivlsomt til at påvirke mange af de store beslutninger, som træffes i netop disse måneder og det til gavn for almen praksis.

Når man - som jeg har gjort - ringer til politikere og centrale personer i regioner for at tage temperaturen på forholdet mellem de praktiserende læger og de personer og organisationer, som engang blev betragtet som deres modpart, så er fjendskabet væk. Der står en helt anden respekt om PLO og almen praksis.

Stilskiftet blev skabt af den tidligere formand Christian Freitag. Ham burde kollegerne flage for mindst en gang om året. Stilen er siden fulgt op af den aktuelle politiske ledelse anført af den nye formand, Jørgen Skadborg.

Forklaringen på denne attitude-ændring hos politikere, regioner og myndigheder er, at de praktiserende læger i en række vigtige situationer var parate til at bide til bolle og rette ind til fællesskabets bedste.

Indsatsen under corona-pandemien med samarbejdet om vaccinationerne har gjort et gevaldigt indtryk. 

Som PLO’s formand, Jørgen Skadborg, udtrykte det i sin beretning på organisationens repræsentantskabsmøde: 

”Jeg er glad for og stolt over, at når man kalder på det bedste i folk, i kollegerne, så stiller de villigt op uden brok.” 

Stoltheden er fuldt berettiget. Skadborg kunne have tilføjet, at det også har været en god investering.

Der blev sat yderligere ind på kontoen, da almen praksis hurtigt meldte sig under fanerne, da det danske sundhedsvæsen skulle modtage tusinder af ukrainske flygtninge - igen stod de praktiserende læger til rådighed.

Overenskomsten kom også i hus i en svær periode for det danske sundhedsvæsen – med over 77 procents tilslutning og stort set ingen modstand.

Det kan synes som om, at almen praksis bare har lagt sig fladt ned på maven for myndighederne, men sådan ser de gamle modstandere slet ikke på de praktiserende læger. I hvert tilfælde ikke dem, jeg har talt med. Nej, praktiserende lægers modpart ved godt, at almen praksis skal tages alvorligt, og det får regionerne da også at føle, når det gælder de regionale lægevagter, som er til debat over hele landet, og hvor PLO giver regionerne kamp til stregen.

I den forbindelse har det med rette skabt respekt, at det trods alt lykkedes at få en aftale i stand med de praktiserende læger, så der nu igen er mange praktiserende læger tilknyttet 1813 i Region Hovedstaden. Det gav de praktiserende læger i regionen en sejr - og det skal vise sig også at være en god investering.

Der er grund til at lykønske almen praksis med den nye position. I de kommende år, når nye indretninger på sundhedsområdet skal finde sine konkrete løsninger, skal PLO høste gevinsterne at sine konstruktive strategi.

Jeg tror, at den vil vise sig at virke.