Der er kloge besparelser – og så er der de dumme

Der er kloge besparelser – og så er der de dumme. Og til sidstnævnte kategori – de dumme besparelser – hører Sundhedsstyrelsens vaccineanbefaling, som ikke omfatter den såkaldte højdosis influenzavaccine til patienter over 65 år.

På den korte bane kan der dokumenteres en lille, økonomisk besparelse, men på den lange bane viser styrelsens egen MTV, at man smider penge ud ad vinduet.

Rent økonomisk er det altså ikke klogt. Men det er ikke det værste. Fravalget bliver endnu dummere, fordi højdosis influenzavaccinen redder en stor andel af de ældre fra indlæggelse, hvilket dokumenteres af studierne bag vaccinen.

Den gevinst er guld værd i disse tider, hvor influenza, COVID-19 og RS-virus hærger landet, og Danmark bør være parat til at betale ekstra for at undgå indlæggelser, som uvægerligt vil belaste sygehusvæsenet.

I stedet er det danske sundhedsvæsen gået i gang med et studie, der skal påvise, om højdosis vaccinen nu også har denne gevinst, uagtet at den er dokumenteret tidligere. Og indtil restultatet af det studie foreligger, må Danmarks ældre nøjes med den ringere vaccine.

Og der er faktisk endnu en grund til, at besparelsen er dum – og den er nok så vigtig:

Vaccinerne har fået et decideret gennembrud under corona. Inden corona var der blandt praktiserende læger og deres patienter en udbredt opfattelse af, at man så vidt muligt skal undgå at bruge medicin, hvis ikke man er syg. Den tænkning har corona-vaccinerne rammet en pæl igennem. Nu ved vi godt, at vaccinerne kan give store fordele for patienterne – ja, fordelene er faktisk større, end vi troede i udgangspunktet. Det viser sig nemlig, at nogle af vaccinerne har store gevinster udover de sygdomme, som de ellers er rettet mod.

Professor Christine Stabell Benn, Klinisk Institut ved Syddansk Universitet, fortæller i en artikel på Medicinsk Tidsskrift om den nyeste viden om vacciner. I årevis har man vidst, at mæslingevaccinen har effekt over for mange andre sygdomme. Men det er ny viden, at BCG-vaccinen – tuberkulose-vaccinen - kan reducere risikoen for børneeksem blandt disponerede børn. 

Effekten er så overbevisende, at man burde overveje at bruge denne vaccine til børn, som er disponeret for eksem. Det er også nu viden, at alle vores børnevacciner har gavnlige, uspecifikke effekter på risikoen for andre infektioner. 

Vaccinernes omdømme er med god grund voksende, og det skal der værnes om. Og netop her kommer den tredje grund til, at denne besparelse på højdosis vaccinerne er dum ind i billedet: Besparelsen tjener nemlig til at undergrave vaccinernes nye, gode omdømme. Det vil for alvor blive tydeligt, når mange de patienter, som vaccinen skulle have hjulpet, ender på hospitalet.

Hvorfor i alverden skal vi så sige ja til vaccinerne, vil patienterne tænke - og måske vil deres praktiserende læge ligefrem give dem ret.