Tillykke Jørgen Skadborg – nu begynder den mest udfordrende formandsperiode nogensinde

Så blev Jørgen Skadborg valgt som formand for PLO, og det var sandelig ikke en overraskelse. Stille og roligt har han sat sig tungt i stolen. Uden store armbevægelser, men solidt og afbalanceret.

Så tillykke med genvalget. Det var fortjent. Men nu begynder den mest udfordrende formandsperiode i PLO´s historie. Den nye formand skal holde tungen lige i munden. Og han kommer til at knokle som få før ham i sædet.

Forklaringen er, at det nu stenene lægges til fremtidens sundhedsvæsen og fremtidens almen praksis.

Faktisk begynder opgaven NU. Som i NU.

Onsdag ligger Honorarstrukturkommissionens oplæg til ny honorarstruktur på offentlighedens bord, forfattet af en kommission anført af Leif Vestergaard Pedersen. Den tidligere direktør for Kræftens Bekæmpelse, tidligere koncerndirektør i Region Midtjylland og aktuel formand for Etisk Råd er parat til et alvorligt opgør med de gamle honorarmodeller. Kommissionens anbefalinger fylder 234 sider, og her gennemgås modeller, som lægger afstand til de aktuelle systemer.

Der er masser af gode ideer i oplægget, som f.eks. introduceres såkaldte "pluspatienter", som er det nye ord for de mest udfordrende patienter for almen praksis, og som de praktiserende læger kan fakturere mere for. Konstruktionen er gennemtænkt. Faktisk helt ned til begrebet ”pluspatienter” – det står overfor Finansministeriets formulering, da embedsmændene i sin tid skulle beskrive udfordringerne med den aldrende befolkning og valgte at kaldet problemet for ”ældrebyrden”. Man må sige, at "pluspatienter" er en bedre ladet terminologi.

Kommissionen er også parat til at betale det samme honorar for konsultationer, uanset om det er lægen eller personalet, som har løst opgaven. Det sidste vil almen praksis nok blive godt utilfreds med, mens løsningen med pluspatienter sikkert kan udløse uenighed.

Så Jørgen Skadborg får kam til sit hår, når han skal medvirke til strikke de nye modeller sammen – og få medlemmer bag sig uden at blive uvenner med regionerne, Finansministeriet, Sundhedsministeriet og regeringen.

Heldigvis ser det ud til, at modparterne er parate til at lytte – så mon ikke det går.

Derefter kommer Jørgen Skadborg imidlertid fra asken ind i ilden, når en endnu større sag lander på hans bord – nemlig når anbefalingerne fra den såkaldte Strukturreformkommission lander på hans bord. Dette arbejde, som skal afsluttes på nu under et år, og som anføres af den aktuelle formand for Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, skal evne at rokere rundt og omorganisere det danske sundhedsvæsen, kort sagt opfinde et mere effektivt sundhedsvæsen end det, vi kender i dag.

Helt centralt i disse løsninger befinder almen praksis sig. Med garanti får de praktiserende læger udbygget sin gatekeeper rolle – og derfor kan de se frem til endnu flere opgaver. Spørgsmålet er, hvordan almen praksis så kan organisere sig for at påtage sig ansvaret.

For det ikke skal være løgn, så bliver der med garanti bud efter Jørgen Skadborgs medlemmer, når psykiatrien skal have flere penge og mere forpligtende aftaler om alle psykiatriplanens ti år – det slipper denne regering ikke for. Men omdrejningspunktet i den plan forskydes for tiden væk fra det specialiserede sundhedsvæsen mod mistrivsels-udfordringer overalt i Danmark, og dér kommer almen praksis igen ind i billedet.

Igen skal PLO’s formand væbne sig for at lande løsninger, som almen praksis kan levere, og som medlemmerne kan acceptere – og leve op til.

Tilbage står, at almen praksis er suverænt den mest ombejlede del af det danske sundhedsvæsen for nærværende.

Hvis almen praksis skulle finde på at gå på børsen, så burde pengeglade investorer straks stå klar med pengene.