Anders Kühnau, formand for Region Midtjylland, svarer her på et læserbrev fra den fyrede ledende overlæge fra Diagnostisk Center i Silkeborg, Ulrich Fredberg.
Fredberg, jeg melder pas på dit forsøg på at gøre faglig strid politisk

Kære Ulrich Fredberg.

Som svar på dit læserbrev af 13. oktober vedrørende eventuelt brug af lavdosis-CT kan jeg oplyse, at jeg har opfordret sundhedsministeren til at bede Sundhedsstyrelsen om at udarbejde en samlet vejledning for, hvornår der skal anvendes henholdsvis røntgen, lavdosis-CT, ultralyd og højdosis-CT ved undersøgelse af lunger og brystkasse.

Skribent

Torben Nielsen

Anders Kühnau

formand for Region Midtjylland

Nu skal vi, forhåbentlig med hjælp fra Sundhedsstyrelsen, de usikkerheder til livs, som er opstået i kølvandet på hele debatten om lavdosis-CT. Det handler især om usikkerheden om råderummet for det lægelige skøn, både i almen praksis og på hospitalerne. Det er det, jeg har bedt sundhedsministeren om at få klarlagt til gavn for både patienterne, lægerne på hospitalerne og de praktiserende læger.

I den forbindelse kan det ærgre mig, at Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg ikke har leveret de resultater, data og den forskning, som var aftalt og måske kunne have klarlagt, hvordan lavdosis-CT evt. kan bruges i forbindelse med udredning af patienter, der har symptomer på lungesygdom.

På et møde om billeddiagnostisk udredning ved mistanke om lungekræft i Sundhedsstyrelsen den 28. maj, hvor blandt andre de relevante lægefaglige selskaber, regionerne, Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen var repræsenteret, var der, ifølge referatet, som er tilgængeligt på Region Midtjyllands hjemmeside, enighed om, "at resultaterne fra Silkeborg ikke er opgjort og præsenteret på en sådan måde, at der kan konkluderes ud fra det foreliggende materiale. Det er Sundhedsstyrelsens klare holdning, at ved generel ibrugtagning af en ny metode som lavdosis CT til systematisk udredning af bestemte målgrupper, skal anvendelsen enten være veldokumenteret, eller også skal det ske i protokolleret regi, dvs. med klart beskrevne kriterier og indikationer og med en systematisk og videnskabelig opgørelse af data. Der var enighed om, at der både er behov for en nærmere faglig drøftelse af den foreliggende evidens, samt hvordan der kan tilvejebringes yderligere viden/forskning på området."

Det venter vi derfor fortsat på.

Til gengæld kender vi inden længe resultaterne af, at vi har genindkaldt 110 patienter til fornyet udredning med højdosis-CT. Vi genindkaldte jo, efter rådgivning fra Styrelsen for Patientsikkerhed, de patienter, der i første omgang havde fået lavdosis-CT i forbindelse med deres udredning på Regionshospitalet Silkeborg og tilbød dem en ny scanning med højdosis-CT.

Jeg håber inderligt, at alle genindkaldte patienter går fri for kræft, og jeg beklager den bekymring og uro, den nye undersøgelse må have forvoldt hos de involverede patienter og deres pårørende. Der var bare ikke andre muligheder. Hvis patienterne ikke er blevet undersøgt efter de retningslinjer, Sundhedsstyrelsen har fastlagt, så må vi selvfølgelig tilbyde patienterne en ny undersøgelse efter gældende regler.

Jeg ved, at du er enig i, at patienterne ikke er undersøgt efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det fremgår for eksempel af en artikel i Avisen Danmark den 2. maj 2020. Her kan man under overskriften "Jeg gav en bedre behandling ved at bryde retningslinjerne" læse: "Ulrich Fredberg erkender over for Avisen Danmark, at han har brudt retningslinjerne. Ifølge ham, fordi der ikke var mulighed for at leve op til dem, og derfor har det været til patienternes bedste. Han fortæller, at han ekstraordinært har tilbudt praktiserende læger at henvise til en lavdosis-CT-skanning, hvis der kun var en lille mistanke om lungekræft, og lægerne ikke mente, at der var mistanke nok til at henvise til en kræftpakke, eller lægerne ikke havde lyst til at sende patienten i en fulddosis-skanning."

Jeg synes, den adfærd er svær at forsvare. En adfærd, hvor man hæver sig over Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Hvis man har et ønske om at ændre Sundhedsstyrelsens retningslinjer, så må man – for eksempel gennem data og resultater fra et forskningsprojekt – søge at ændre tingenes tilstand. Man kan ikke bare gøre, som det passer en.

Til sidst vil jeg gerne understrege – igen – at vi i Region Midtjylland holder os til Sundhedsstyrelsens retningslinjer og følger Styrelsen for Patientsikkerheds rådgivning. Det betyder, at hvis der skal foretages justeringer eller ændringer i vores undersøgelsestilbud, så skal det bero på en udmelding fra Sundhedsstyrelsen.

Debatten om lavdosis-CT er resultatet af en årelang faglig strid, som rækker langt ud over Region Midtjylland – og som kun kan afgøres af Sundhedsstyrelsen. Jeg må derfor melde pas til dit forsøg på at gøre en faglig strid til en politisk strid.

Sundhedsstyrelsen bruger sundhedsfaglige eksperter i deres rådgivning og baserer den ikke på udsagn fra regionsrådsformænd, regionsrådsmedlemmer eller andre interessenter, sådan som du ellers stiller det op i dit læserbrev.

 

Say something here...
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.