• Lungelæge Anders Løkke opponerede tidligere i år mod Sundhedsstyrelsens anbefaling af, at læger tænker miljøpåvirkning med ind i behandlingen af patienter med luftvejs-sygdomme. Vi forstår godt, hvor disse bekymringer kommer fra, men vi mener de er uberettigede og beror på misforståelser, skriver tre læger fra Grøn Praksis, som er en interessegruppe under Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM). Et mere klimavenligt device er dog ikke i alle tilfælde det rigtige for patienten, understreger de.

Kæmpe klimagevinst i at skifte devices til lungesyge ud

Lungelæge Anders Løkke opponerede i en artikel på Respiratorisk Tidsskrift imod Sundhedsstyrelsens anbefaling af, at læger tænker miljøpåvirkning med ind i behandlingen af patienter med luftvejs-sygdomme.

 • Oprettet den .
 • Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) og Anne Bülow-Olsen har i nogle måneder haft en debat om den danske interaktionsdatabase, som Anne Bülow-Olsen ikke finder tilstrækkeligt opdateret -– der er stadig uhensigtsmæssige og farlige interaktioner mellem medicintyper, som ikke er angivet. DSAM har drøftet sagen, skriver formand for DSAM, Bolette Friderichsen.

Faglig dømmekraft handler ikke kun om evidens

Tak til Anne Bülow for at deltage i debatten. Jeg er ikke sikker på, at vi er så uenige, når det kommer til stykket. Forskningsmæssig evidens er bestemt et betydningsfuldt ben i den kliniske beslutningsproces, men kan ikke stå alene.

 • Oprettet den .
 • ”Vi skal følge op og observere patientens udvikling, ikke mindst når vi behandler med to præparater på én gang. Og vi skal være i kontakt med patienten og følge op, hvis der opstår mistanke om uhensigtsmæssige interaktioner," sagde Jon Zwisler, praktiserende læge og medicinsk ordfører for Dansk Selskab for Almen Medicin, blandt andet i en artikel i februar. Det får Anne Bülow-Olsen til at reagere. Hvorfor ikke på forhånd spare patienter for unødige bivirkninger eller manglende virkning, spørger hun.

Vi skal ikke bygge på lægernes hukommelse og sunde fornuft – vi skal bygge på evidens

Det forkommer mig at være bemærkelsesværdigt, at Jon Zwisler, praktiserende læge og medicinsk ordfører for Dansk Selskab for Almen Medicin, i Sundhedspolitisk Tidsskrift 22. februar 2023 citeres for at anbefale at ordinere en medicin, som ikke enes med en anden af patientens mediciner og derefter forvente, at patienten rapporter om, at der er noget galt.

 • Oprettet den .
 • Anne Bülow-Olsen skulle ved et møde for sundhedspersoner fortælle om patienternes indflydelse på medicinalindustriens udvikling af lægemidler. Det blev til et kort indlæg med konklusionen, at patienter har omtrent samme indflydelse på ny medicin, som malkekøer har på det foder, de tilbydes.

Patienterne har ikke indflydelse på medicinudviklingen

For nogen tid siden blev jeg inviteret til at holde et indlæg ved et møde for sundhedspersoner. Jeg blev bedt om at tale om patienternes indflydelse på medicinalindustriens udvikling af lægemidler.

 • Oprettet den .
 • For kvinder, der har uhelbredelig brystkræft, kan en lyserød sløjfe være som en våd klud i ansigtet, skriver Anja Skjoldborg Hansen, formand for Dansk Brystkræft Organisation (DBO).

Brystkræft – for nogle af os er det ikke så lyserødt

Lyserød er efterårets farve. I hvert fald hvis man har brystkræft inde på livet. Mange begivenheder står i et lyserødt skær i forbindelse med blandt andet ’Lyserød lørdag’ og ´Støt Brysterne´, der hvert år bliver afholdt i oktober.

 • Oprettet den .
 • I et interview i Onkologisk Tidsskrift blev der sat spørgsmålstegn ved NORDCAN-databasens validitet. Men kritikken er misvisende, mener Hans Storm, der er overlæge i Kræftens Bekæmpelse.

Kræftoverlevelsen i Danmark er ikke så dårlig som interview antyder

Det er svært at tro at professor Anders Green er citeret korrekt i interviewet, som Onkologisk Tidsskrift bragte med ham sidst i oktober.

 • Oprettet den .
 • Danskerne bruger alternativ behandling i stor stil, men evidensen er begrænset og lægerne derfor forbeholdne. Vi har tidligere haft et forsknings og videncenter for alternativ behandling – det er på tide, at vi får et igen, mener initiativtager til patient empowerment processer, Jane Bartholdy.

Vi har stadig brug for forskning om alternativ behandling

Til trods for, at der ikke findes særlig meget forskning om komplementære metoder, ved vi, at 1,3 millioner danskere inden for de seneste år har brugt én eller flere former for alternativ behandling. 

 • Oprettet den .
 • Behandling begynder i dag allerede i ambulancen. Et styrket ambulanceberedskab vil være det mest effektive og langt billigere end et to-cifret antal nærhospitaler, mener forhenværende medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden, Torben Kjær.

Mere effektivt end dyre nærhospitaler: Styrk ambulance-beredskab

Sundhedsvæsenet forandrer sig til, at vi har færrre hospitaler end tidligere med de bedste specialister og det bedste udstyr. Flere mener, at det giver utryghed for borgerne, at der bliver længere til hospitalerne.

 • Oprettet den .
 • Patientforeningen for prostatakræft PROPA´s hovedbestyrelse reagerer nu på professor Michael Borres udtalelser i en artikel 26. august, hvori han sagde, at PROPA nærmest bevidst forsøger at undergrave deres egne fageksperter.

Nej, PROPA undergraver ikke videnskaben – vi vil redde liv

I en artikel i Sundhedspolitisk Tidsskrift og på Propatienter beskriver Professor Michael Borre PROPA (Patientforeningen for prostatakræft) som nogen, der ikke vil høre på hans begrundelser for at afvise, at alle danske mænd over 50 år bør have ret til en undersøgelse for prostatakræft.

 • Oprettet den .
 • Hospitalerne skal forpligtes til ”best practice” på de forskellige behandlingsområder, så vi kan sikre, at en borger, uanset om pågældende bor et sted på Sjælland, i Aarhus eller København, får en ensartet og god behandling, mener Janus Tarp, formand for UlykkesPatientForeningen.

Indfør best practice på hospitalerne

Før sommerferien kom det frem, at en række patienter i Region Midtjylland havde fået foretaget amputationer af deres ben, selv om det formentlig ikke havde været fagligt nødvendigt, og nu er det netop kommet frem, at Region Sjælland er den region i landet, hvor der er flest benamputationer. 

 • Oprettet den .
 • To dygtige neurologer står nu frem med deres kritik af, at danske migrænepatienter ikke kan få den medicin, som måske kan lette deres smerter. Det er modigt, for - set fra en patients vinkel – er der mildest talt kadaverdisciplin blandt lægerne, skriver Anne Bülow-Olsen.

Modige neurologer forstår: Migrænikere har nået smertegrænse

To vel-renommerede danske neurologer har indenfor den seneste måned skriftligt været kritiske overfor den behandling, som de og deres kolleger skal give de danske migrænikere.

 • Oprettet den .
 • Anne Bülow-Olsen og hendes mand har kroniske sygdomme og mange års erfaring med det danske sundhedsvæsen. De har oplevet, at danske læger sidder fast i gamle behandlingsvejledninger og mangler forståelse for, at patienternes vigtigste ønske er livskvalitet.

Hvorfor forstår læger ikke, at livskvalitet er det vigtigste?

Jeg har tilbragt mere end 35 år sammen med den samme mand. Han fik lavt stofskifte i 1990’erne og en mild form for leukæmi i 2019. Selv har jeg haft 50 år med migræne – gode perioder og knapt så gode perioder.

 • Oprettet den .
 • Lad nyhenviste patienter selv tage direkte kontakt til private tilbud uden om patientkontoret, foreslår gruppeformand for Venstre i Region Midtjylland, Anders G. Christensen.

Patienternes ventetider er uacceptable. Lad os gøre noget nu

Lad os ikke vente sommeren over med at gøre noget ved de uacceptable ventetider på undersøgelse og behandling, som henviste patienter i Region Midtjylland for tiden mødes af.

 • Oprettet den .