• Hospitalerne skal forpligtes til ”best practice” på de forskellige behandlingsområder, så vi kan sikre, at en borger, uanset om pågældende bor et sted på Sjælland, i Aarhus eller København, får en ensartet og god behandling, mener Janus Tarp, formand for UlykkesPatientForeningen.

Indfør best practice på hospitalerne

Før sommerferien kom det frem, at en række patienter i Region Midtjylland havde fået foretaget amputationer af deres ben, selv om det formentlig ikke havde været fagligt nødvendigt, og nu er det netop kommet frem, at Region Sjælland er den region i landet, hvor der er flest benamputationer. 

Skribent

Janus Tarp

Janus Tarp

formand for UlykkesPatientForeningen

Det vækker bekymring, for kan borgerne dermed ikke være sikre på, at de får den bedste behandling, hvis ulykken er ude, og de får brug for hjælp? Lever vi i virkeligheden under en form for postnummerlotteri på sundhedsområdet, hvor det er ens postnummer, der i sidste ende afgør, om man får den bedst mulige behandling?

Vi oplever som forening for ulykkespatienter, at der er store regionale forskelle på en række social-, sundheds- og akutydelser rundt om i landet. F.eks. er der store regionale forskelle på, hvor hurtigt en akutambulance kommer frem, og nu ser vi så, at der er forskel på, hvilke behandlingstyper hospitalerne tilbyder patienterne.

Region Sjælland er den region, der topper med den højeste såkaldte amputationsrate, og der foretages i alt 70 amputationer pr. 100.000 borgere pr. år eller højere. Til sammenligning har Region Hovedstaden og Region Nordjylland faldende amputationsrater. I 2021 var raterne i disse to regioner omkring halvdelen af raten i Region Sjælland.

Jeg vil gætte på, at hvis regionerne satte sig til at undersøge de f.eks. 100 eller 200 mest benyttede behandlinger/indgreb i sundhedsvæsenet, ville vi opleve markante regionale forskelle. Forskellen er ikke alene begrænset til benamputationer og forebyggende karkirurgi, frygter jeg.

Vi anbefaler, at hospitalerne både internt mellem afdelingerne og mellem hospitaler indenfor og udenfor regionen bliver bedre til at lære af hinanden. Hospitalerne skal forpligtes til ”best practice” på området, så vi kan sikre, at en borger, uanset om pågældende bor et sted på Sjælland, i Aarhus eller København får en ensartet og god behandling.

UlykkesPatientForeningen er en forening for mennesker med varige og langvarige mén efter en ulykke som f.eks. rygmarvsskader, amputationer og whiplash.

  • Oprettet den .