• Udvikling af forskningsstrategien i Region Hovedstaden er ikke blot store tanker om retning. Det er også et spørgsmål om rammebetingelser for forskerne. Det handler for eksempel om kortere ventetider. Det siger medlemmerne af Regionsrådet i Region Hovedstaden Jacob Rosenberg (Kons.) og Carsten Scheibye (V), der tilsammen udgør formandsskabet i Forskningsudvalget.

Kortere ventetider for forskerne. Nu.

I slutningen af marts måned i år kunne en artikel i Sundhedspolitisk Tidsskrift fortælle om de alt for lange ventetider i de videnskabsetiske komitéer og den negative indflydelse, det kan have på forskningsmiljøerne i Region Hovedstaden og dermed i sidste ende forskningens muligheder for at styrke vores sundhedsvæsen. 

Skribenter

Carsten Scheibye

Carsten Scheibye (V)
formand for Forskningsudvalget i Region Hovedstaden

Jacob Rosenberg

Jacob Rosenberg (Kons)
næstformand for Forskningsudvalget i Region Hovedstaden

Artiklen fortalte også om, at det har stået på i en længere periode, samt at for eksempel Lægeforeningens formand Camilla Rathcke er bekymret og kalder på handling. Vi kan kun sige, at vi deler bekymringen og opfattelsen om, at det skal der gøres noget ved. 

Ventetiderne er et kæmpe problem og for at gøre det endnu værre, er der også for lange ventetider på godkendelser i Region Hovedstadens Videncenter for Dataanmeldelser (behandler dataanmeldelser og databehandleraftaler) og i den juridiske afdeling, som hjælper med kontrakter mellem hospitalerne og private virksomheder. Dette skal rettes op.

Det er derfor glædeligt, at politikerne i Region Hovedstaden har nedsat et politisk udvalg, der også skal se på netop dette område. Det er det såkaldte ”Forskningsudvalg”. Udvalget skal fungere de næste to år, og i denne periode skal problemet løses. Forskningsudvalget skal se på strategien for forskningsområdet, og Region Hovedstadens Regionsråd har for nyligt godkendt et kommissorium for udvalget, der meget tydeligt siger, at rammebetingelser for forskerne i Region Hovedstaden, og altså herunder kortere ventetider, er en del af udvalgets fokusområde. 

Konkret for de videnskabsetiske komitéer, er der ingen tvivl om, at sagsbehandlingstiden skal ned på de ifølge loven krævede maksimalt 60 dages behandlingstid. Og tilsvarende skal vi også have en markant reduktion i ventetiderne for de andre typer godkendelser. Som svar til Camilla Rathcke kan vi derfor hermed melde, at selvfølgelig ”slår vi i bordet” og kræver, at loven bliver overholdt.

Der har været massive problemer med mangel på personale, f.eks. jurister til forbehandling af forsøgsprotokollerne, men dette er løst. Flaskehalsen for de videnskabsetiske komitéer ser nu ud til at være selve komité-behandlingen, og vi har derfor stillet budgetforslag om, at der oprettes to yderligere komitéer i en periode til pukkelafvikling. Herefter kan de nuværende fem komitéer i Region Hovedstaden forhåbentlig følge med.

Vi kan garantere for, at vi vil følge udviklingen tæt, og vi vil tage alle mulige værktøjer i brug for at få dette alvorlige problem løst. Udvalget har kun lige holdt sit første møde, men der er stort fokus på problemet. Det er klart, at det ikke løses på et par måneder, men det skal nok komme.

 

 

  • Oprettet den .