Fem regioner og dermed fem ”kongeriger” betyder femdobbelte administrationsudgifter, dårligere koordinering og ulighed for borgerne, mener overlæge Niels Bentzon. Han mener, at løsningen på sundhedskrisen kan løses ved at nedlægge regionerne, skabe professionelle sygehusledelser og en national digitaliseringsløsning, som bør omfatte både sygehusene, primærsektoren og den kommunale pleje. Og så bør vi stoppe med at forgylde privathospitalerne, skriver han.
Jo, vi kan fjerne ventelister og få genskabt arbejdsglæden i sundhedsvæsenet

Et af den nyligt overståede valgkamps hedeste emner var sygehusenes problemer: Psykiaterne laver private sygehuse (reference 1), hundredvis af læger udvandrer til privathospitalerne (2) eller går tidligt på pension, og sygeplejerskerne tager også til privatsygehusene, til Norge eller ud i industrien etc. 

Skribent

Niels Bentzon

Niels Bentzon

overlæge i brystkirurgi på Herlev-Gentofte Hospital

Patientorganisationer beklager de stigende ventetider, og mange syge borgere står på alenlange ventelister. De sundhedsfaglige selskaber vånder sig, fordi læger, sygeplejersker, jordemødre etc. ikke orker at arbejde dag og nat på underbemandede afdelinger, som konstant presses af absurde krav til administrative opgaver og af uforstandige omorganiseringer og besparelser. Personalet oplever dårligt arbejdsmiljø og går ned med stress (3).

Så symptomerne er nøje beskrevet. Det kniber mere med at identificere årsagerne og give gode bud på, hvad vi gør ved det.

Målet er 1) at organisere og lede sygehusene, så det igen bliver attraktivt at arbejde på de offentlige sygehuse og 2) at sørge for, at det ikke er attraktivt at søge væk. 

Nødlidende arbejdsklima bunder i dårlig ledelse, som er en følge af, at magten og visdommen ikke følges ad. De fem regioners hovedopgave er at styre sygehusene, hvilket de gør med hård hånd, men ofte på fem forskellige måder. Det ligger desværre regionerne fjernt at samarbejde. De fem regioners ambition er nemlig, at de skal konkurrere i stedet for at samarbejde (4). Det er kontraproduktivt. Det indebærer nemlig to-fem forskellige løsninger. Fem ”kongeriger” betyder femdobbelte administrationsudgifter, dårligere koordinering og ulighed for borgerne.

Regionerne styres politisk af regionsrådene, hvis nærdemokratiske værdi er minimal. Ekstremt få kender regionsrådsmedlemmerne, og næsten ingen har føling med, hvad de laver. Regionerne består hovedsagelig begrundet i et politisk ønske om at bibringe borgere i Vestdanmark et indtryk af, at ikke al magten er centreret i hovedstaden.

Den reelle magt ligger især hos regionernes embedsværk. Så det er dem, det falder tilbage på, når hospitalsmedarbejderne mistrives. Magtfuldkommen ledelsesstil var særligt tydelig, da de to østdanske regioner indførte det skandaløst ringe amerikanske it-system, Sundhedsplatformen (SP). Det var illustrativt for, at regionerne ikke ville samarbejde, men snarere modarbejde hinanden. Resultatet er en digital Berlinmur ned igennem Storebælt, for de tre vestdanske regioner havde fornuftigt nok købt et dansk it-system, som er godt og billigt, mens man af uransagelige grunde i de to østdanske regioner købte et amerikansk system, som er dyrt og dårligt. Alverdens dataloger, økonomer og sundhedsfaglige eksperter havde frarådet købet af SP, men lige lidt hjalp det. Københavnerne ville bare ikke have et jysk system.

Rigsrevisionen nedsablede de to østdanske regioner og valget af SP (5), hvis drift er ca. fem gange så dyr som driften er af det jyske system. Så det amerikanske kæmpefirma EPIC sender hvert år hundredvis af millioner (stort set ubeskattet (6)) til USA. Forud for indkøbet af SP havde sundhedsøkonomer beskrevet, at den businesscase, der lå til grund for regionens valg af SP var amatøragtig, og at budgetterne bar præg af naive forhåbninger frem for facts (7).

Konsekvenserne har været katastrofale, både økonomisk og mht. medarbejdernes trivsel og muligheder for at løse kerneopgaverne. Fokus blev flyttet fra patientkontakt til tastearbejde for alle personalekategorier. Lægernes opmærksomhed flyttede sig fra samtale med patienten over til at være amatørsekretærer. Regionsledelsen hånede og trynede de ansatte, der skulle løbe hurtigere og hurtigere og konstant dække ekstra vagter.

I årevis omtalte regionerne hånligt lægernes kritik som ”klinikerstøj” (8), og de erklærede arrogant, at sekretærerne var overflødig dødvægt, man sagtens kunne undvære (9). Så rekrutterings- og fastholdelsesproblemerne falder tilbage på regionernes manglende evne til at skabe et godt arbejdsklima med gode vilkår for uddannelse, forskning og faglig udvikling.

Når de ansatte konstant oplever at blive presset til unødigt administrativt arbejde på bekostning af god og nærværende patientpleje, så forvandles verdens bedste arbejdsplads og mest meningsfulde job til et ordinært lønmodtagerjob. Medarbejdernes selvagtelse, motivation og arbejdsevne reduceres (10), og opsigelserne kommer i en stadigt stigende strøm, fordi dødsspiralen er selvforstærkende.

Det værste er medarbejdernes tab af tillid til arbejdsgiverens ledelse: Mange trofaste sygehusansatte siger: ”Jeg elsker mit arbejde, mine kolleger og mine patienter. Men jeg savner respekt for min arbejdsgiver (regionen), og jeg hader SP”. Det mest demotiverende for medarbejderne er følelsen af, at ens arbejdsgiver opfører sig som en modstander i stedet for at optræde som en ledelse, der skaber positiv energi, entusiasme og begejstring (11).

Nedlæg regionerne

Løsningen er at nedlægge regionerne og skabe professionelle sygehusledelser og en national digitaliseringsløsning, som desuden bør omfatte både sygehusene, primærsektoren og den kommunale pleje. Vi har i hele landet store problemer med de såkaldte sektorovergange, og de skal blive langt mere smidige. 

Når SP fjernes, løser vi desuden et prekært problem, nemlig at de østdanske regioner groft bryder EU’s datalovgivning, idet personfølsomme sundhedsdata nu sendes til USA (12). Det er pivulovligt, hvilket EU-domstolen slog fast i 2020 med Schrems II-dommen (13). Regionerne lægger røgslør ud over sagen og nægter at udtale sig (14). Dette er grundigt beskrevet i bogen Destruktiv Digitalisering, som også redegør udførligt for beslutningsprocessen, implementeringen og den daglige brug af SP samt SP-systemets medansvar for arbejdsklimaets katastrofekurs og personaleflugten (15).

Når personalet mistrives, lokkes dygtige medarbejdere lettere over på privathospitalerne, hvor lægerne får fem-seks gange højere løn, og hvor sygeplejerskerne kan undgå akutvagter og tvungen vagt nytårsaften og desuden får 56.000 kroner mere i årsløn (16). Det offentlige og det private sygehussystem er to helt forskellige ting, der aldrig kan konkurrere på lige vilkår. Privathospitalerne byder på bedre løn og mere bekvemme arbejdstider, og de har kun de nemmeste patienter. Alle de multisyge, senile, fede, alkoholiserede, psykisk syge eller svagt sprogligt funderede borgere vil de aldrig røre ved. Man plukker rosinerne ud af kagen fra det offentlige og tilrettelægger en gnidningsfri produktion. Komplikationer tager man sig sjældent af, da der jo ikke er akutberedskab. Det skaber en kæmpe ulighed i befolkningen, fordi det offentlige får lov at beholde alt det akutte og besværlige. Så de lange ventelister gælder kun de tunge, gamle, multisyge, etc., som er forretningsmæssigt uinteressante for privatsygehusene.

Privathospitalerne har de suverænt dygtigste lobbyister, som igen og igen formår at få aviserne til at skrive, at de jo bare vil hjælpe, aflaste og samarbejde. Hvilket er stik modsat sandheden. Brancheforeningens formand hævder endvidere demagogisk, at ”Vi udgør bare 1½ % ....”, hvilket er grov manipulation. Privathospitalerne udgør nu langt over halvdelen – indenfor de sektorer, de agerer i, og det er det relevante at måle på. Det er  veldokumenteret, at det samlet set koster meget mere for samfundet at have to parallelle systemer, hvor det ene er offentligt drevet, og det andet er profitdrevet (17, 18).

Sygehusbehandling skal ikke konkurrenceudsættes. Vi vil heller ikke konkurrenceudsætte retsvæsenet, politiet, militæret, skattevæsenet eller en lang række styrelser. Konkurrencebegrebet ikke er relevant her. Og bliver det aldrig mellem parter, der agerer på helt ulige betingelser og forudsætninger.

Så vi bør stoppe med at forgylde privathospitalerne, for vi fortjener alle et velfungerende, sundhedsvæsen med lige muligheder for alle borgere for at få den bedste behandling til tiden. Vi kan fjerne ventelister og få genskabt arbejdsglæden i det offentlige sundhedsvæsen, så de ansatte igen kan føle, at de har verdens bedste job. Men det kræver klog og kompetent ledelse. 

 

Debatindlægget har tidligere været publiceret i Kristeligt Dagblad 

 

 

Referencer

 1. https://dagensmedicin.dk/ny-undersoegelse-manglende-indflydelse-faar-psykiatere-til-forlade-jobbet/
 2. https://dagensmedicin.dk/vi-visiterer-kirurgiske-patienter-til-privathospitalerne-men-glemmer-uddannelsen/
 3. https://www.berlingske.dk/metropol/mobning-vold-og-graedende-ansatte-problemerne-staar-i-koe-paa-et-af
 4. https://politiken.dk/debat/art6960284/At-bevare-regionerne-er-ikke-et-m%C3%A5l-i-sig-selv-men-det-b%C3%B8r-nedl%C3%A6ggelse-af-regionerne-heller-ikke-v%C3%A6re
 5. https://rigsrevisionen.dk/Media/1/9/sr1717.pdf
 6. https://www.youtube.com/watch?v=gHzXh6cPtKw
 7. Søgaard J. Kap 9 i Bentzon N; Rosenberg J. Destruktiv Digitalisering. FadLs forlag 2021.
 8. Bentzon N; Rosenberg J. Destruktiv Digitalisering, Kapitel 6. FadLs forlag 2021.
 9. Bentzon N; Rosenberg J. Destruktiv Digitalisering, Kapitel 7. FadLs forlag 2021.
 10. Bentzon N; Rosenberg J. Destruktiv Digitalisering, Kapitel 6. FadLs forlag 2021.
 11. Bentzon N; Rosenberg J. Destruktiv Digitalisering, p 259. FadLs forlag 2021.
 12. https://www.version2.dk/artikel/eu-dom-presser-sundhedsplatformen-region-h-til-krisemoede-med-europaeiske-epic-kunder
 13. https://www.berlingske.dk/virksomheder/den-onde-aand-angriber-igen-300-millioner-europaeere-spores-ulovligt
 14. https://politiken.dk/indland/art7267798/%C2%BBHvad-i-alverden-laver-mine-sundhedsoplysninger-et-mystisk-sted-i-USA%C2%AB
 15. Bentzon N; Rosenberg J. Destruktiv Digitalisering, Kapitel 11. FadLs forlag 2021.
 16. https://dsr.dk/politik-og-nyheder/nyhed/sygeplejersker-har-stoerst-gevinst-ved-at-soege-ud-i-det-private
 17. http://www.b.dk/kommentarer/privatsygehuse-er-ikke-billigere
 18. http://www.b.dk/kronikker/skal-kraeft-behandles-med-ideologi
Say something here...
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.