• Har Lars Gaardhøj med sine to formandskasketter et problem med inhabilitet? Noget tyder på det, skriver Finn Rudaizky, medlem af Region Hovedstaden og Borgerrepræsentationen i København.

Regionsrådsformand i uheldig dobbeltrolle

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har fået ny formand. Formand for Region Hovedstaden Lars Gaardhøj (Soc.) er helt sikkert et sagligt valg. Han har vist, at han virkelig mener noget med at ville gøre noget for den enkelte patient.

Skribent

Finn Rudaizky

Finn Rudaizky

medlem af Region Hovedstaden og Borgerrepræsentationen i København for DF

Forholdet er det, at en regionsformand altid vil være den øverste ansvarlige for, at sikkerheden overholdes og forbedres. Det kræver ofte flere bevillinger fra regionsrådet. Lars Gaardhøj kan altså komme ud for, at han som regionsformand skal tage stilling til forslag fra Dansk selskab for Patientsikkerhed, som han også er formand for. Det er i såvel juridisk henseende som i praksis en uheldig dobbeltrolle.

Det værst tænkelige scenarie vil være, hvis Dansk Selskab for Patientsikkerhed med Lars Gaardhøj i front presser på for vigtige, udgiftskrævende og patientmæssige sikkerhedsforbedringer, men at regionsrådet, ligeledes med Lars Gaardhøj i front, siger nej til at bevilge de nødvendige penge til patientsikkerhed. Har Lars Gaardhøj med sine to formandskasketter dermed et problem med inhabilitet? Noget tyder på det.

Derfor vil DF i Region Hovedstaden tage spørgsmålet op. Det er nemlig vigtigt, at der aldrig kan rejses tvivl om politikernes habilitet - også i så vigtige spørgsmål om patientens sikkerhed.

  • Oprettet den .