Den sidste opgradering af Sundhedsplatformen har medført graverende og livsfarlige fejl, da medicinen nu ofte lægges ind i dobbelt dosis i behandlingsplaner, skrev en overlæge for et par dage siden i Politiken. "Fra min daglige kliniske praksis ser jeg ikke tegn på, at noget – ikke noget som helst – har ændret sig signifikant," skriver en frustreret Flemming Rasmussen, som er daglige bruger af Sundhedsplatformen.
Trods forbedringer er Sundhedsplatformen stadig umulig

Regeringen og regionerne har nok at tage sig til for tiden. Men et af de punkter, som de underprioriterer på deres officielle dagsorden, er Sundhedsplatformen.

Skribent

Flemming Rasmussen

Flemming Rasmussen

Psykolog i Region Sjælland og daglig bruger af Sundhedsplatformen

Vi er en del, der ønsker Sundhedsplatformen hen, hvor peberet gror. Og vi synes, vi gør det på et oplyst grundlag. Det oplyste og velgennemtænkte hos vores modparter i denne sag, regeringen og de to sjællandske regioner, synes vi ærligt talt, at det er lidt svært at få øje på.

Midt i januar 2020 sendte vi et brev til statsminister Mette Frederiksen (Soc.). Det valgte vi at gøre, fordi vi oplevede at tale for døve ører overfor regionerne. Og desværre også hos sundhedsminister Magnus Heunicke (Soc.). Det blev en skuffelse. Vi fik nemlig ikke noget svar. Så rettede vi venligt en rykker til Statsministeriet i begyndelsen af marts 2020. Heller ikke denne rykker blev der svaret på. Da COVID-19 ramte landet, indstillede vi midlertidigt skydningen mod regionerne og Regeringen, og vi lod være med at sende en rykker, mens Coronakrisen rasede heftigst. Først ved udgangen af juni måned sendte vi en fornyet rykker. Det skal senere afsløres, hvad der kom ud af det

Det, vi fandt det vigtigt at skrive til Mette Frederiksen, kan læses her: http://sundhedsplatformennejtak.dk/statsministerens-manglende-svar/

I korthed resumeret var hovedpunkterne:

  • At der fra august 2019 til oktober 2019 blev udsendt nødråb fra tunge faglige organisationer (Overlægeforeningen, Overlægerådet for Region Sjælland, Dansk Psykiatrisk Selskab, overlæger fra Rigshospitalet) i relation til Sundhedsplatformen.
  • Brugerundersøgelser med katastrofalt ringe tilfredshed.
  • Økonomien i projektet. Det blev præsenteret som en økonomisk gevinst – i stedet for bruges der en stor sum ekstra til idelige ”forbedringer” og til løbende drift. Og der er tale om driftsudgifter, der er markant større end for anden tilsvarende installation.  
  • Velunderbygget foretræde for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg af to professorer og to overlæger med daglig klinisk praksis i Sundhedsplatformen, som samlet anbefalede uvildig undersøgelse af økonomi ved fortsat drift hhv. skift til bedre system, påvirkning af patientsikkerhed og behandlingskvalitet, indflydelse på arbejdsmiljø, samt håndtering af data.
  • Vi påpegede, at den såkaldte Ekspertgruppe, der rådgav om det videre forløb med Sundhedsplatformen, i deres kommisorium var frataget muligheden for at foreslå afvikling, og i øvrigt betvivler vi deres kompetencer til en samlet vurdering af Sundhedsplatformen.

Og så beder vi om, at besvarelsen ikke videresendes til Sundhedsministeriet, idet vi så allerede kendte den afglidende besvarelse.

20/7 2020 får vi sandelig en besvarelse af vores henvendelse fra januar 2020 – fra sundhedsministere! Og den var præcist som forventet. Han skriver, at der bliver holdt meget øje med patientsikkerheden, og at Styrelsen for Patientsikkerhed har kigget på Sundhedsplatformen. I parentes bemærket er netop deres håndtering af denne opgave indklaget for ombudsmanden. 

Og så kommer Sundhedsministerens sædvanlige smøre om, at IT er regionernes ansvar. Jo, jo. Men regionerne arbejder for sundhedsministerens og vores alle sammens skattepenge.

Han siger, at han har opfordret regionerne til at følge Ekspertrådets anbefalinger. Så vi må jo konstatere, at han har ikke gidet at læse vores brev, jævnfør ovenstående. Men når vi nu taler om Ekspertrådet, kan vi påpege, at deres anbefalinger angiveligt skulle kunne føre til, at store forbedringer var realiseret inden udgangen af 2019. Det har vi stadigvæk til gode at se gjort til virkelighed. Vi er med andre ord bare blevet yderligere bekræftet i vores vurdering af Ekspertrådet.

Og for at føje nye kalamiteter til projekt Sundhedsplatformen: senest er der opstået en ny fejl, hvor Sundhedsplatformen i særlige situationer overfører ordinationer dobbelt til Det Fælles Medicinkort. Naturligvis med udfordret patientsikkerhed til følge. Som en svært frustreret overlæge i Politiken har skrevet om – sammen med en række andre genvordigheder.

Da jeg i februar 2020 spurgte til Region Sjællands rådsmøde om, hvornår der kunne forventes en ny brugertilfredshedsundersøgelse, var svaret, at det kunne der om 1-1½ år. Det er jo svært at tolke anderledes, end regionerne ikke ønsker svaret på en sådan. Fra min daglige kliniske praksis ser jeg ikke tegn på, at noget – ikke noget som helst – har ændret sig signifikant. 

Der arbejdes utvivlsomt hårdt i regionerne på at forbedre Sundhedsplatformen. Men den plan for forbedringer i Sundhedsplatformen, som regionen fremlagde i april 2020 giver ikke meget håb. Den vil nemlig arbejde hen mod en del af det, der blev lovet, allerede inden man idriftssatte Sundhedsplatformen i 2016. Og som de to regioner indtil nu ikke har kunnet levere.

Er der noget at sige til, at vi ikke kan have tiltro til, at mirakler pludseligt skulle indtræffe?

Say something here...
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.