Modermærkekræft er en livsstilssygdom

For nogle år siden udkom et dansk studie af Steding-Jessen et al., der viste regionale forskelle i overlevelse efter malignt melanom. Undersøgelsen viste signifikant forskel for mænd, men ikke for kvinder.