Vaccinationskaos kunne have været undgået

Køerne vokser lige nu foran apotekerne og de praktiserende lægers klinikker. Her står sårbare borgere og borgere over 65 år i kø for at få den årlige influenzavaccination, som de bliver opfordret til at modtage. Gerne i kombination med coronavaccinen, som tilbydes til alle over 50.

Modermærkekræft er en livsstilssygdom

For nogle år siden udkom et dansk studie af Steding-Jessen et al., der viste regionale forskelle i overlevelse efter malignt melanom. Undersøgelsen viste signifikant forskel for mænd, men ikke for kvinder.