Mysteriet om Statens Serum Instituts tal for indlagte

På et pressemøde lige før jul præsenterede direktøren for Statens Serum Institut, Henrik Ullum, danskerne for et smart kurvediagram, hvor vi alle sammen kunne se, hvordan omikroninfektionen udvikler sig i forhold til deltavarianten.

Det var som en bakke sammenlignet med en væg.

På selvsamme pressemøde fortalte direktøren for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, at væksten i omikroninfektionerne udviklede sig ti gange hurtigere end væksten i deltavarianten.

Mon ikke de fleste danskere blev skræmte den dag?

Efterfølgende har det vist sig, at Henrik Ullums kurvediagram – om man så må sige – var en frihåndstegning. Den skulle bare tjene til at illustrere, hvor grimt Omikron kan udvikle sig.

Den ti-dobling, som Søren Brostrøm omtalte, viste snarere at være en seks-dobling.

Efterfølgende har de begge forklaret sig. I interviews.

Under normale omstændigheder kunne man tage nogenlunde let på den slags unøjagtigheder. Men sådan er det ikke i øjeblikket, hvor vaccinationsanbefalingerne udfordres på alle måder. Så kan sådanne uskyldige fejl betyde forskellen på en lav tilslutning til vaccinationsprogrammet mod corona og en høj tilslutning, som kan beskytte de mange.

Lige nu trækkes den danske offentlighed gennem minksagens mange krinkelkroge. Det er indlysende, at bemærkningen fra Statens Serum Instituts tidligere faglige direktør Kaare Mølbak på et møde med minkavlerne om, at Danmark risikerede at blive det nye Wuhan, kom til at betyde alt i det efterfølgende forløb. Det var netop den sammenligning, som førte til, at regeringen gik direkte i panik. Nu kan vi følge, hvordan panikken bredte sig fra ét ministerium til det næste, fra departementschef til departementschef, og det førte frem til det afgørende møde 3. november 2020, hvor beslutningen om at aflive samtlige mink i Danmark blev truffet.

Da offentligheden hørte om Mølbaks sammenligning med Wuhan, blev danskerne utvivlsomt også forfærdede og velsagtens mere sindede til at aflive minkene deroppe i Nordjylland – og andre steder.

Men Wuhan-analogien baserede sig på et tyndt grundlag, som andre eksperter har været uenige i. Man får det indtryk, at Mølbak nok gerne havde fundet et andet billede på truslen fra minkene, hvis han kunne gøre valget om.

Det kunne have ført til en helt anden historie.

I den sammenhæng er det relevant at erindre om, at det også var Kaare Mølbak og Statens Serum Institut, som præsenterede danskerne for en analyse af de kvinder/piger, som var skeptiske overfor HPV-vaccinen mod livmoderhalskræft. Den viste, at netop disse skeptikere havde et mærkbart overforbrug af sundhedsydelser. De besøgte oftere end andre deres praktiserende læger, og de kom oftere end alle andre i behandling på de specialiserede sygehuse end andre danskere. Statens Serum Institut mere end insinuerede, at HPV-skeptikerne var hypokondere. Og derved bidrog Statens Serum Institut til at sætte tilslutningen til vaccinationsprogrammet alvorligt tilbage.

Eksemplet tjener til at belyse, at man skal være virkelig gennemtænkt med sin omgang med data. Et fejltrin kan vise sig fatalt, især når det drejer sig om skeptikere.

Alt det er Søren Brostrøm og Henrik Ullum pinligt bevidste om. Derfor burde de også have været synligt undskyldende for deres overdrivelser inden jul. Det skulle være sket på pressemøder snarere end i interviews, og undskyldningerne skulle have været dybtfølte.

Det samme gælder den mest aktuelle misinformation:

I et par uger har det været klart, at Statens Serum Institut offentliggør fordrejede tal for antallet af indlagte coronapatienter på landets sygehuse. Op til en tredjedel af patienterne er reelt indlagt for andre lidelser end corona – det har blot vist sig, at de har smitten, men altså ikke i en grad der er en selvstændig begrundelse for at indlægge dem. Det er opgørelser fra Region Hovedstaden, som har afdækket problemet. Regionen er holdt op med at bruge Seruminstituttets tal.

Antallet af indlagte er den vigtigste parameter overhovedet til bedømmelse af udfordringerne for det danske sundhedsvæsen. Nu viser det sig, at tallene reelt er blæst op.

Statens Serum Institut har erkendt problemet, men det er endnu ikke løst. Værre endnu, instituttet endnu ikke er begyndt at gøre opmærksom på problemet i de daglige rapporteringer af antallet af indlagte.

I satirespalten "At Tænke Sig" på dagbladet Politikens bagside er denne sag blevet til en underholdende joke:

 

De tre største mysterier, som menneskeheden går og tumler med:

Hvad sker der, når vi dør?

Hvor ender universet?

Hvorfor kan Statens Serum Institut ikke finde ud af at tælle, hvor mange patienter der er indlagt på sygehusene med alvorlige covid-19-symptomer uden at regne dem med, som er indlagt af helt andre grunde, men tilfældigvis bliver testet positive under indlæggelsen?

 

Man kan selvfølgelig se på problemet med humor, og ATS er bestemt sjov. Problemet er, at når vaccineskeptikerne opdager dette bedrag, så kommer det til at påvirke tilslutningen til vaccinationsprogrammet negativt, og det er jo knap så morsomt.

 

PS. Ifølge tendensrapport fra SSI torsdag, er andelen af smittede indlagte, der blev indlagt på grund af en covid-19 diagnose, faldet fra 75 procent i oktober/november til 73 procent i december. Det er første gang, tallet publiceres, men det vil kun ske i tendensrapporter, ikke på daglig basis.