Praksislægers honorarer skal gentænkes af erfaren rotte og andre stærke kort

Det er et stærkt hold, PLO og RLTN (Regionernes lønnings- og takstnævn) har sat til at udtænke og opfinde en reform af honorarmodellerne i almen praksis.

Da nyheden om det nye, uafhængige råd dukkede op, kunne man næsten ikke lade være med at ærgre sig over timingen. Den var ikke god, for Danmark er meget langt fra at få den længe ventede sundhedsreform.

Nu har regeringen ganske vist spillet ud, men oplægget er foruroligende svagt og uden kød på, især når det gælder de helt konkrete tiltag i det nære sundhedsvæsen.

Det kunne være et stort problem for arbejdet med at opfinde nye honorarmodeller: Hvordan skal det kunne lade sig gøre, når planerne for almen praksis og det nære sundhedsvæsen er så diffuse og rent ud sagt ubrugelige?

Men måske er problemet ikke så stort – man kan nemlig tillade sig at være optimistisk, når man studerer besætningen af de nye råd.

Det anføres af Leif Vestergaard Pedersen, en ’erfaren rotte’ som har meget anden ballast med sig end hans tid som direktør for Kræftens Bekæmpelse. Før det var han sundhedsdirektør i Region Midtjylland i en periode, hvor regionen havde succes på alle parametre. Han sidder også i Medicinrådet, udpeget af hans gamle kampfæller fra tiden i Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter. Han er desuden udnævnt af landets sundhedsminister til at være formand for Etisk Råd. Senest er han blevet formand for Epilepsihospitalet Filadelfia, så han har også foden inden for i det specialiserede hospitalsvæsen.

Der er ikke mange i det danske sundhedsvæsen, som nyder så bred respekt som ham.

Med hans udnævnelse sender PLO og RTLN et markant signal om sigtet med rådet. Leif Vestergaard Pedersen har nemlig sammen med Kjeld Møller Pedersen, sundhedsøkonom og professor ved SDU samt Frede Olesen, professor og almen mediciner fra AUH, udtænkt en plan for de såkaldte sundhedsklynger, hvor det nære sundhedsvæsen organiseres i klynger med deltagelse af almen praksis, kommunerne og det specialiserede sundhedsvæsen.

Triumviratets tanker blev publiceret i en kronik i Dagbladet Politiken – og har siden har præget debatten.

Med udnævnelsen af Leif Vestergaard Pedersen til formand for det nye råd har parterne signaleret, at de ser positivt på de tanker – som jo ikke kan undgå at spille en rolle for fremtidens honorering af praktiserende læger.

Ved siden af sig i det nye råd har Leif Vestergaard Pedersen to andre ’stærke kort’ - nemlig Mickael Bech, Forsknings- og Analysechef i VIVE og Jens Søndergaard, leder af Forskningsenheden for almen praksis i Odense og Esbjerg. Sidstnævnte har også friske erfaringer fra klinikken med sig. Dertil kommer tre praktiserende læger og tre andre medlemmer med administrativ erfaring

Rådet har travlt. Om et år skal de præsentere deres ideer i en rapport. Derefter skal deres konklusioner drøftes af PLO og RLTN, inden en ny overenskomst kan indgås.