Drop forhandlinger om psykiatriplanen

Så gik forhandlingerne om en 10 års-plan for psykiatrien i gang, og mange har de største forhåbninger. Derfor gør det også lidt ondt, når man nu skal opfordre alle ansvarlige politikere om straks at indstille forhandlingerne. Der kommer ikke noget godt ud af dem.

Sagen er jo, at regeringen og dets støttepartier i virkeligheden bare er optaget af valgkampen og af at kunne fortælle vælgerne, at psykiatriplanen skam er undervejs – og at løfterne dermed er indfriet. Det er, hvad disse forhandlinger handler om. Ikke om at finde de bedste løsninger. Det ville i øvrigt slet ikke nås. Det kræver hårdt arbejde. Mange forhandlinger. Grundigt arbejde med at undersøge tingene. 

Jo, der er gjort et imponerende forarbejde, hvor en masse med forstand på psykiatrien har bidraget til at skabe overblik over, hvor der skal sættes ind. Dette katalog har sundhedsminister Magnis Heunicke plukket i til regeringens udspil, så der lægges op til meget beskårne løsninger. Regeringen har heller ikke regnet på økonomien i de forskellige tiltag.

Derfor må vi desværre erkende, at tiden er forpasset til at konkretisere denne 10-års plan. Risikoen ved at presse en plan igennem er også alt for høj. Den risiko blev illustreret ubarmhjertigt med regeringens såkaldte bandepakke.

Her postulerede regeringen, at der skulle være et skrigende behov for en indsats for at genskabe trygheden i byerne. Men det postulat er der ingen dokumentation for – faktisk tværtimod, trygheden øges. Men ikke desto mindre fremturede regeringen med en række initiativer, som alle sammen var baseret på forudsætninger, som ikke er til stede. Her skulle politiet pålægges en række tidskrævende opgaver. Samtidig skruede regeringen op for straffene for bandekriminalitet. Nu skal flere i fængsel, og de skal sidde inde i længere tid.

Sådan blev regeringens bandeudspil til. Men det har ingen gang på jord. Det er baseret på ressourcer, som ikke findes. Der er jo ikke ledige hænder i politiet, og der er slet ikke ledige pladser i fængslerne til hverken flere fanger eller længere straffe. Og det er måske meget heldigt i betragtning af, at der så heller ikke er noget behov for disse indgreb.

Men det er denne regering bare ligeglad med. Det handler om at kunne sætte "tjek" ud for stramninger på udlændingeområdet, så Socialdemokratiet ikke får bank af højrefløjen i dansk politik.

Man får det indtryk, at det er nøjagtig samme strategi, der ligger bag regeringens invitation til forhandlinger om en psykiatripakke. Det er stikker ikke et reelt motiv bag – man skal bare sætte et "tjek".

Drop de aktuelle forhandlinger. Undgå at blive misbrugt, og så kan arbejdet med 10-årsplanen fortsætte efter valget. Når der er bedre tid og reel interesse for at løse problemerne for de mest udfordrede i sundhedsvæsenet.

Det arbejde kan begynde, uanset hvem der måtte vinde valget.