I fagudvalg for atopisk eksem vogter ræven gæs

Det meste, der sker i Medicinrådet, sker i al stilfærdighed. Således også, da fagudvalget for atopisk eksem pludselig fik en formand.

Udvalget har længe ventet på at blive komplet. Snart ankommer en række effektive lægemidler til området, så det er vigtigt, at udvalget kan blive funktions-og beslutningsdygtigt. Lægemidler er ekstremt interessante for patienterne. Men længe kunne det ikke lykkes at samle et fagudvalg.

Problemet har - som sædvanlig i den slags sager - været, at meget få af de relevante speciallæger, in casu dermatologer, har haft den fornødne habilitet, og de, som har den, ønsker ikke at bruge så meget tid på den slags.

I den situation har Medicinrådet flere muligheder. Den ene er at acceptere, at formandsposten overtages af en dermatolog, som nok kan have udfordringer, fordi de har haft en tilknytning til en medicinalvirksomhed, men som ikke desto mindre indlysende vil kunne være en værdig formand for fagudvalget. Skulle man vælge den løsning, så skal den pågældende læge selvfølgelig forlade lokalet, når udvalget skal træffer beslutninger, hvor lægens tilknytninger kan være et problem.

Han er hverken det ene eller andet

Den anden mulighed er at vælge en pensioneret speciallæge, i givet fald én, som stadig følger med. Den slags pensionerede læger findes skam.

Men Medicinrådet har tydeligvis ikke ønsket at gribe til disse to muligheder.

I stedet er der nu udpeget en formand, som hverken er det ene eller det andet. Nej, den nye formand er er ganske vist pensioneret, men ikke som læge. Nej, han er sygehusapoteker. Faktisk er der tale om selveste Lars Nielsen, som nærmest er en legende på medicinområdet i Region Hovedstaden. 

Her har han domineret lægemiddelgodkendelsen i en menneskealder, og han kan betragtes som en høg i den forbindelse. Han har ikke og har aldrig haft at gøre med patienter. Men han er dansk mester i medicinbudgetter.

Lars Nielsen har fra starten været en del af Medicinrådet. Mon ikke han også er blandt dem, der har skabt Medicinrådet. I foråret gik han så på pension fra Region Hovedstadens Apotek og udtrådte samtidig af Medicinrådet 23. marts.

For at forstå, at denne udnævnelse er problematisk, er man nødt til at forstå, hvorfor fagudvalgsmændene er afgørende vigtige for beslutningerne i Medicinrådet. Det er nemlig dem, som er patienternes og lægernes repræsentanter i selve Medicinrådet. Det er disse formænd, som dukker op, når fagudvalgets sager skal diskuteres i Medicinrådet. Det er dem, som skal kæmpe patienternes og lægernes sag, og hvis man følger med i Medicinrådets forhandling (den smule, som slipper ud) så er det en kamp til stregen.  

Med hver en fiber i sin krop

Nu er det så Lars Nielsen, som dukker op for at forsvare patienterne og lægernes synspunkter. Men det er absurd at forestille sig, at netop Lars Nielsen kan kæmpe for disse synspunkter, som han - skal man være grov - har brugt sit professionelle liv på at håndtere, så økonomien aldrig blev unødigt belastet.

Udnævnelsen af Lars Nielsen er en temmelig voldsom provokation for både læger og patienter. Lars Nielsen er bestemt et hæderligt menneske, ingen tvivl om det, men at udnævne ham til formand er som at bede ræven vogte gæs.

Lars Nielsen er Medicinrådets mand – pensioneret eller ikke pensioneret – med hver en fiber af sin krop. og derfor er udnævnelsen absurd, akkurat som det ikke tjener Lars Nielsen til ære, at han har sagt ja til at påtage sig jobbet.

Man må håbe, at ansvarlige politikere i Danske Regioner får stoppet denne trafik. Under alle omstændigheder skal Danske Patienter op på barrikaderne, og det ville også være passende, at Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) gjorde dem selskab.

Lars Nielsen skal ikke være formand for dette udvalg - og heller ikke de andre udvalg, som man kan frygte, at Medicinrådet pønser på at indsætte ham i. 

Det næste bliver vel, at Steen Werner Hansen, når han pensioneres, vil dukke op som formand i et eller flere sådanne udvalg.  

Medicinrådet skal passe på sit omdømme - at udnævne Medicinrådets pensionerede medlemmer til formandsposter er indavl, og det harmonerer ikke med dansk forvaltningsskik.

SIDSTE NYT

Nu kunne man glæde sig over at Lars Nielsens mærkværdige udnævnelse ikke desto mindre muliggjorde, at dette fagudvalg kan blive funktionsdygtigt og medvirke til, at patienter kan få adgang til nye kvalificerede lægemidler.

Men det er desværre ikke tilfældet. Nu har et andet medlem af fagudvalget, en læge, nemlig trukket sig på grund af habilitetsproblemer, og dermed er udvalget alligel amputeret og invalideret.

Det vides ikke, hvem der skal erstatte denne læge. Men at dømme efter den seneste udvikling er Medicinrådet ikke parat til invitere en pensioneret dermatolog indenfor - noget, som kunne gøre en forskel, og som kunne åbne mulighed for, at kvalificerede lægemidler kan godkendes til patienter som har behov for dem.