Brutal fyring af Fredberg rammer hospitalsledelse som en boomerang

Den brutale fyring af ledende overlæge Ulrich Fredberg fra Silkeborg Diagnostisk Center ligner en boomerang for ledelsen af Hospitalsenhed Midt.

Allerede mandag, altså forud for afskedigelsen, modtog ledelsen anført at lægelig chef på Hospitalsenhed Midt i Viborg, Claus Brøckner-Nielsen og hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen, en uhørt kontant protest fra lægegruppen på Silkeborg Diagnostisk Center. Protesten havde 49 underskrifter, alle sammen læger og alle sammen læger på den medicinske område. Netop det område havde Ulrich Fredberg som chef.

I skrivelsen fik Ulrich Fredberg Silkeborg-lægernes fulde opbakning. Men det er nu nok det mindste af Claus Brøckner-Nielsens problemer. Nej, det store problem er, at lægegruppen udtrykker meget stærk mistillid til den leder, som står i spidsen for den radiologiske afdeling, Lasse Nørgaard, og som er og skal være en del af den fremtidige ledelse af Diagnostisk Center Silkeborg. Han får det glatte lag af de medicinske læger.

Netop Lasse Nørgaard har sandsynligvis spillet en helt afgørende rolle for afskedigelsen af Ulrich Fredberg.

Den 26. februar sendte chefen for den radiologiske afdeling nemlig en såkaldt bekymringsmail til Claus Brøchner-Nielsen og Thomas Balle Kristensen, og her kritiserer han Ulrich Fredberg og hans ledelse. Inden denne henvendelse må Lasse Nørgaard dog have præsenteret sine anfægtelser for de to øverste chefer i Viborg. I hvert tilfælde sender denne ledelse allerede 20. februar en henvendelse til Sundhedsstyrelsen, og også den handler dybest set om mistillid til Ulrich Fredberg, og med den henvendelse støbes kuglerne til at afskedige Ulrich Fredberg.

Dette spil mener den medicinske lægegruppe at have afsløret, og det spiller en central rolle for deres kritik af og mistillid til Lasse Nørgaard.

Lægegruppens dom over ham er ubarmhjertig: "Den samlede gruppe af speciallæger og overlæger ved den medicinske del af DC (Diagnostisk Center Silkeborg, red.) skal derfor udtrykke, at vi under ingen omstændigheder kan acceptere en ledelsesstruktur, hvor Lasse Nørgaard tildeles nogen ledelsesmæssige beføjelser overfor den medicinske del af DC."

Derfor har Lasse Nørgaard ingen fremtid sammen med denne lægegruppe.

Protestskrivelsen leverer også argumenter bag bedømmelsen: "Samlet set efterlader Lasse Nørgaards virke et indtryk af egenrådig ledelsesstil, manglede evne til at indgå i konstruktiv dialog, og trusler om indkaldelse til tjenstlig samtale, hvis man ikke er enig med Lasse."

Og videre: "I de eksempler vi har på forsøg på dialog med Lasse Nørgaard, har han ikke evnet at høre på andre argumenter end sine egne, og ikke udvist vilje til at ændre på egne beslutninger. Lasse har således ikke evnen til dialogbaseret refleksiv ledelse, som er nødvendige for at kunne fungere som leder i DC."

Kritikken afslører, at lægegruppen mener, at den radiologiske chef anses for at være en "slags forlænget arm" for hospitalsledelsen. Sådan formuleres det dog ikke direkte, men man får det klare indtryk, at Lasse Nørgaard, som startede i jobbet 1. november 2019, altså få måneder tidligere, nærmest er indsat på centeret for at bane vejen for Ulrich Fredbergs fyring.

Henvendelsen til de øverste direktører i Viborg blev afsendt inden afskedigelsen af Ulrich Fredberg. Den er underskrevet af 49 læger og overlæger, som har arbejdet sammen med Ulrich Fredberg, og han får deres fulde opbakning.

"Set fra et internt samarbejdsmæssigt synspunkt har Ulrich altid fungeret som den ideelle moderne dialogbaserede refleksive leder. Han har vist tillid til sine medarbejdere, hvilket har skabt grobund for etablering af gode innovative miljøer i de enkelte grenspecialiserede funktioner. Han har altid gjort sit yderste for at styrke holdånden, og derved skabt et godt arbejdsmiljø, og et uddannelsesmiljø, der er blevet kåret som landets bedste," skriver lægerne.

"Ulrich bærer en stor del af æren for, at DC aldrig har haft problemer med at rekruttere velkvalificerede speciallæger. Tværfagligt samarbejde har altid været en vigtig prioritering i Ulrichs ledelse, hvilket har resulteret i etablering af meget udbyggede kliniske og forskningsmæssige samarbejder, såvel internt i huset, som i regionen, nationalt og internationalt. Ulrich har altid i sin ledelsesstil haft fokus på "det gode patientforløb". Sammen med den tidligere ledende overlæge for den radiologiske del af DC, Agnete Hedemann Nielsen, etablerede han et meget betydningsfuldt samarbejde i form af fusion af Medicinsk afd og Radiologisk afd i en afdeling: Diagnostisk Center."

Få ledende overlæger noget som helst sted i Danmark er beskåret at få så klokkeklar opbakning fra sin stab. Også derfor er det barokt, at hospitalsledelsen valgte at henvise til samarbejdsproblemer som forklaring på, at Ulrich Fredberg skulle afskediges. Samarbejdproblemerne skyldtes altså ikke forholdet til staben, sådan som man kunne tro, men derimod forholdet til ledelsen.

Lægernes opbakning virkede bare ikke.

Den blev sendt til direktionen for Hospitalsenhed Midt, men den er med garanti også blevet læst af regionens koncernchef for sundhedsområdet, Ole Thomsen, og også regionens politiske ledelse, anført af Anders Kühnau (Soc). Trods alt var Claus Brøchner-Nielsen og Thomas Balle Kristensen i gang med at afskedige en af regionens mest markante læger og - nok så vigtigt - en af de mest profilerede politikere i regionsrådet. Her repræsenterer Ulrich Fredberg Ventre, og han har længe været kritisk overfor regionens koncernledelse anført af Ole Thomsen. At fyre Ulrich Fredberg har skullet sanktioneres af toppen i regionen. Derom kan der ikke herske tvivl - selv om de såmænd nok vil benægte det.

Men lægernes opbakning til Ulrich Fredberg prellede altså af på disse topledere, de ville af med Ulrich Fredberg med djævelens vold og magt. Derfor står den samlede ledelse af regionen, herunder også den politiske, med problemet med at få centeret til at fungere igen.

Det er forklaringen på, at den selvsamme ledelse allerede i pressemeddelelsen, hvor Fredbergs afskedigelse blev bekendtgjort, meddelte, at den ville være fysisk til stede i Diagnostisk Center straks samme morgen efter afskedigelsen.

Det har nok ikke været nogen munter oplevelse at være til stede den morgen, og det kan synes fuldkommen umuligt at forestille sig, at Lasse Nørgaard skulle have en fremtid i selskab med læger, som har så massiv mistillid til ham som leder. Morgenmødet endte da også med, at lægerne udvandrede.

Ledelsen i Region Midtjylland ligger, som den har redt. Sagen er helt og aldeles selvforskyldt.

Man kunne have valgt at få noget fornuftigt ud af Diagnostisk Center Silkeborg - men så tabte Hosptalsenhed Midt (og koncernens øverste ledelse) hovedet. De gik i panik, da de opdagede, at hele Silkeborg og halvdelen af regionen var klar over, hvad der skulle ske med Ulrich Fredberg, og så udsendte ledelsen den mindst gennemtænkte pressemeddelelse i mands minde. I meddelelsen rettede de meget alvorlige anklager mod Ulrich Fredberg, som ikke fik nogen som helst lejlighed til at forsvare sig.

Bagefter var ledelsen da også nødt til at beklage pressemeddelelsen - men den slags fejl kan ikke bare gå i glemmebogen, og det bør de heller ikke.

Nu bliver det spændende at følge efterspillet.