Respekt for lægers efteruddannelse, tak!

Udsigterne er ikke opmuntrende, når det gælder danske lægers efteruddannelse, og deres mulighed for at blive opdateret med nyeste viden om moderne kræftbehandling. 

Ét er at ASCO er blevet virtuel. Og at ESMO og alle de andre internationale kræftkongresser kommer til at gå samme vej i år. Det kunne man nok leve med, hvis altså lægerne får mulighed for at følge de virtuelle sessioner, men det sker ikke i stor udstrækning.
 
Det er selvsagt et problem, men langt værre er det at regionerne nu - tilsyneladende - agter at lukke helt ned for lægers efteruddannelse, og denne gang sker det ikke med henvisning til forsamlingsreglerne eller andre coronabestemmelser. Nej, nu sker det med henvisning til at alt skal sættes ind på rydde op i alle de udsatte og forsinkede  behandlinger, som hospitalerne har skubbet foran sig på grund af coronakrisen.
 
Senest har Region Hovedstaden simpelthen lukket ned for efteruddannelse af lægerne resten af året - og det vil sige al efteruddannelse (!)
 
I den region kommer ingen læger til at få opdateret deres viden om nye lægemidler og moderne behandlingsmetoder i de kommende mange måneder - og meget tyder på at de andre regioner kommer til at følge trop.
 
Det er svært ikke at acceptere den prioritering. At patienterne må komme forud for uddannelse. Men man kan godt tillade sig at undre sig over at regionerne sådan uden videre og med et pennestrøg kan forgribe på sig på lægers berettigede krav på at efteruddanne sig.
 
Men sådan kommer det nok til at blive, og sikkert uden de store protester.
 
Bevares, danske læger kommer nok til at klare sig i den resterende del året. Bare syv måneder. Men dertil skal jo lægges de måneder som er gået, og fremfor alt de måneder som med stor sikkerhed skal lægges til i 2021, fordi det danske sundhedsvæsen jo ikke kommer til bunds med de udsatte behandlinger i meget lang tid.
 
Men der er behov for en plan for, hvornår lægers efteruddannelse faktisk kan normaliseres - så der skabes sikkerhed for at det kommer til at ske.
 
Indtil da - velkommen til Onkologisk Tidsskrifts dækning af de vigtigste nyheder fra ASCO.