Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

De store internationale kongresser handler selvsagt om udviklingen af nye lægemidler og moderne måder at behandle sygdomme.

Det er i hvert tilfælde den opfattelse offentligheden har. Sandheden er, at det i lige så høj grad handler om at kvalitetsikre de lægemidler, som allerede er taget i brug, og netop den funktionalitet kan såmænd føre til mere opløftende resultater end afsløringen af splinternye lægemidler.

På årets virtuelle ASCO-kongres har lægerne fået præsenteret et studie, som afdækker, hvor godt kombinationen af Tafinlar og Mekinist har virket for patienter med BRAF-muteret fremskreden modermærkekræft. Der er tale om 5-års opfølgning fra fase III studiet COMBI-AD, og den viste at over halvdelen af disse patienter overlever og ikke har oplevet tilbagefald af sygdom efter fem år. 

Det er den ret imponerende hovedkonklusion på det hidtil største studie med den længste opfølgningsperiode blandt patienter med BRAC-muteret modermærkekræft i målrettet behandling efter komplet resektion af tumor. 

I år er der også fem års tal fra fase 3-studiet ALEX, om ALK-positive NSCLC-patienter, der er blevet behandlet med Alecenza (alectinib. Også de tal er imponerende. Faktisk har studiet efter fem år endnu ikke nået medianen i generel overlevelse.

Jens Benn Sørensen, overlæge ved Rigshospitalets onkologiske afdeling og en af de mest erfarne læger, vi har, når det gælder lungecancer: ”Det viser bare, at lægemidlet virker godt mod fremskreden ikke-småcellet lungekræft med denne drivermutation, og at patienterne fortsat overlever,” siger Jens Benn Sørensen (som ikke selv har bidraget til studiet).

Sådanne studier kan bidrage til at stive selvtilliden af – de virker, altså, de nye lægemidler.

Tafinlar og Mekinist er enzymhæmmere af henholdsvis proteinkinaserne BRAF V600og MEK1/2 i RAS/RAF/MEK/ERK-signalvejen, som er involverede i flere kræftformer blandt andet modermærkekræft, og hvor en hæmning af proteinkinaserne blokerer tumorcellecyklus.

COMBI-AD er et to-arms, randomiseret dobbelt-blindet fase III studie af Tafinlar i kombination med Mekinist versus to placeboer i den adjuverende behandling af modermærkekræft efter kirurgisk fjernelse.

Patienter med komplet resektion, histologisk bekræftet BRAF V600E/K mutationspositiv, højrisiko [stadie IIIa (lymfeknudemetastase>1 mm), IIIb eller IIIc] kutant modermærkekræft blev screenet for inklusion i studiet. Personerne i studiet blev randomiseret til at få Tafinlar (150 mg to gange om dagen) og Mekinist (2 mg en gang om dagen) kombinationsbehandling eller placebobehandlinger i op til et år.

Af studiet fremgår, at behandling med Tafinlar og Mekinist efter kirurgisk fjernelse af modermærkekræft giver en langsigtet og holdbar tilbagefaldsfri overlevelse (RFS) blandt højrisikopatienter diagnosticeret med stadie III, BRAF-mutationspositiv modermærkekræft.

52 % af patienterne behandlet med adjuverende Tafinlar og Mekinist var i live og uden tilbagefald efter fem år. Blandt patienter i studiets placeboarm var 36 procent i live og uden tilbagefald ved studiets afslutning, hvilket stemmer overens med de typiske overlevelsesrater uden tilbagefald, der ses blandt patienter med stadie-III modermærkekræft.

Ifølge studiet var median RFS 16,6 måneder for patienter i placebogruppen (95 % CI, 12,7-22,1 mdr) Mens behandling med Tafinlar og Mekinist reducerede risikoen for tilbagefald eller død med 49 % sammenlignet med placebo (hazard ratio [HR] 0,51; 95 % CI 0,42, 0,61)1.

I ALEX-studiet viser opfølgningen på resultaterne, at alectinib-armen har en overlevelsesprocent på 62,5 procent.  I den anden behandlingsarm, crizotinib-armen, som også er en ALK/ROS-hæmmer, var mediantiden opnået i løbet af det femte år. Ved slutningen af det femte år var overlevelsesprocenten på 45,5 procent.

Hvis man sammenligner overlevelsestiden med patienter med ikke-småcellet lungekræft uden en kendt drivermutation, så er der stor forskel. Her er det kun cirka 2-5 procent af patienterne, der overlever mere end fem år.

Når Jens Benn Sørensen skal gøre den slags ”historiske” resultater op, så udtrykker han det således: ”Det er ikke overraskende, at især alectinib klarer sig så godt, men det er med til at vise, hvor meget det betyder for behandlingseffekten, at vi har lægemidler, der er rettet mod driver-mutationerne, og at vi bliver ved med at finde, de her mutationer.”

Helt parallelt med den danske lungeonkolog siger professor og læge Axel Hauschild fra Dermatologisk Afdeling ved Universitetshospitalet Schleswig-Holsten, Tyskland ”Fem år er en klinisk og følelsesmæssigt betydningsfuld milepæl for patienterne og en tilbagevendende BRAC-modermærkekræft kan være farligere og mere besværlig at behandle end den indledende sygdom, når det først har spredt sig til de andre organer. De holdbare og langsigtede resultater, der ses blandt patienterne i COMBI-AD studiet understreger den vigtige rolle, targeteret behandling har i den adjuverende fase,” siger professor og læge Axel Hauschild fra Dermatologisk Afdeling ved Universitetshospitalet Schleswig-Holsten, Tyskland siger i forbindelse med offentliggørelsen af studiet.