EASD i virtuel udgave mangler i den grad rækkevidde

Da EASD startede for alvor i tirsdags var det en trussel, også en alvorlig trussel - men nu, umiddelbart inden sidstedagen af kongressen, er det allerede en fuldbyrdet kendsgerning: EASD har på grund af lægernes fysiske fravær mistet sin rækkevidde, og reelt også sin betydning som formidler af ny viden om diabetes.

Man kan håbe, at det er for en tid, men der er jo tegn til at fysiske kongresser heller vil afholdes i 2021. Så det er bestemt interessant at undersøge konsekvenserne.

Man kan godt tillade sig at betragte den særegne situation for EASD som et eksperiment - et stort studie. Det, som visse regioner har arbejdet ihærdigt for, bistået af visse lægekredse, ofte med hjælp fra Lægeforeningen, nemlig at læger ikke skal pleje omgang med medicinalindustrien, er nu under disse særlige forhold blevet en realitet på den virtuelle EASD.

Nu har corona simpelthen blokeret for industriens samkvem med lægerne. Og nu kan effekten måles helt nøjagtigt, og det viser sig, at hvis læger ikke får fysisk adgang til kongresserne (for egen regning eller med økonomisk hjælp fra industrien), så ender det med, at de ikke følger med i den nyeste forskning, og de afskæres også fra muligheden for at interagere med kollegaerne, danske og internationale, for at blive klogere.

Den konklusion kan slås fast med udgangspunkt i kendsgerninger som disse:

EASD følges normalt fysisk af 15.000 sundhedsprofessionelle, hovedsageligt læger. På kongressen møder de talstærkt op i enorme haller til de mest populære sessioner. Det er slet ikke usædvanligt, at EASD klemmer 5000 læger ind i lokalerne, hvor præsentationerne følges på talrige storskærme spredt rundt i salene. Ofte er der store forsamlinger uden for indgangene til hallerne, fordi ikke alle kan få plads, og så må man følge med udenfor. Bagefter er der stor digital trafik på sessionerne, som opnår tusinder af hits.

I dag, torsdag og klokken nærmer sig midnat, har dagens suverænt største begivenhed, nemlig "DAPA-CKD trial" fra eftermiddagens program opnået lige over 2000 hits fra læger og andre interesserede. Det er en brøkdel af hvad opmærksomheden havde været i de gode gamle dage. 

Den traditionsrige Minkowski forelæsning, normalt også en publikumsmagnet, havde torsdag endnu ikke rundet 2000 hits. Det må være en kæmpe skuffelse. En af EASDs paradediscipliner, nemlig promoveringen af unge forskertalenter på det årlige "Rising Star Symposium" ligger torsdag aften stadig under 1000 hits. Det er faktisk pinligt, storpinligt.

Den vigtigste session i år var nok, EASD/ESC Symposium: "The dawn of CV risk reduction in type 2 diabetes: 5 years of SGLT2i CV outcome trials" og den session har opnået et publikum på omkring 6500, langt under forventningerne.

Årets topscorer når det gælder hits er "Diabetes complications: new insights from cutting edge epidemiology", og den har opnået over 13.000 hits, og det er jo OK. Men det er den eneste session, der når derop. Til gengæld er det tydeligt, at sessioner, som ligger i starten af EASD, har fået en del nysgerrige hits allerede inden mødet gik i gang - sikkert bare læger, der skulle orientere sig.

Torsdag, da nysgerrigheden havde lagt sig, opnåede topscoreren, nemlig "Incretin based therapies" knap 4000 hits, og det er pænt om end ikke så prangede i forhold til i det fysiske EASD-møde. Netop den session har i øvrigt dansk chair, nemlig, Filip Knop, som altså blev dagens topscorer.

Konklusionen af dette eksperiment er nedslående. Hvis ikke læger har mulighed for følge med - fysisk og med mulighed for at drøfte indtrykkene med andre kollager- og med afsat tid i kalenderen - så mister de interessen for at følge med. Sådan blev det i 2020, og ingen kan vide, om den konklusion er varig. Men bedømt med udgangspunkt i EASD 2020 så skal der gøres en indsats for at få danske læger afsted til internationale lægekongresser, - når covid-19 tillader det  - betalt af deres arbejdsgiver eller andre kilder. Kommer de ikke afsted, så er det ikke sandsynligt, at de samler den nye viden op - endsige tager den i anvendelse i klinikken.

Taberne er patienterne - og sundheden i Danmark.