Fem års overlevelse lukker døren til scanneren

Hvis du som kræftramt er så heldig at overleve i fem år uden at være erklæret terminal, stopper al kontrol, og du udskrives af enhver kræftpakke – så efter fem år i systemet må du klare dig selv, igen.

Bedre ernæring sænker dødelighed og behov for intensiv terapi

I disse bekymrende coronatider vil jeg gerne komme med et positivt indlæg. Vi kan nemlig med nogle relativt simple håndgreb sænke dødeligheden for vores indlagte patienter, sænke behovet for behandling på intensiv afdeling (hvilket specielt i denne tid er meget væsentligt), og på samme tid sparer det faktisk penge.

Logisk kortslutning i behandlingen af stofskiftesyge

For en advokat, der i sagens natur ikke er medicinsk uddannet (men dog har erhvervet en vis viden fra en årrække i den Sociale Ankestyrelse), er det nærliggende at vurdere en sygdomsbehandling ud fra, om patienten får det bedre – dvs. at sygdommens symptomer er gået væk eller i det mindste er svækkede.

Endnu en gang træffes besynderlig beslutning på stofskifteområdet

Der blev i oktober 2018 afsat fem mio. kr. til medicinsk forskning i stofskiftet. Dette var et resultatet af en politisk aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 om en sundhedspulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet.

Er det en myte, at læger ikke vil tale om medicinsk cannabis?

Som en af de få speciallæger i almen medicin, der udskriver medicinsk cannabis, bemærkede jeg det naturligvis, da en række patientforeninger for nylig offentliggjorde en undersøgelse om danske patienters holdninger til og erfaringer med cannabis som medicin.

Hvem er et vidensråd for komplementær behandling til gavn for?

De Radikale, lægeforeningerne og de Konservative med flere deler en opfattelse af, at den komplementære behandlingsbranche skal reguleres af et vidensråd eller lignende, skriver Torben Nielsen, der er formand Foreningen for Oplysning Om Komplementær Kræftbehandling i Danmark (FOOKiD).

  • 1
  • 2