Psykisk syges familier mangler pårørendehus og vejledere

Alle familier kan blive ramt af psykisk sygdom, og når det stadig er tabubelagt og forbundet med skyld, skam, tab og sorg, så kræver det en ekstra offentlig indsats at være ude med en tidlig forebyggende massiv indsats.

Grotesk, hvis 112-skandalen skal undersøges af regionen

Dag efter dag har Berlingske bragt rystende afsløringer af, at nødstedte og bange borgere, som har ringet til alarmcentralen på 112, faldt igennem systemet. Opkaldene blev simpelthen ikke håndteret professionelt og hurtigt.

Psykisk sygdom bør behandles med samme omhu som covid-19

Foråret er på vej. Langt om længe. Forhåbentlig kan vi med de kommende måneders historiske massevaccination lægge covid-19 bag os. Gå på arbejde og i skole, gå til sport og mødes på cafeer og tage aktivt del i samfundslivet, mens dagene bliver lysere og længere.

Hvis sundhedssystemet i Danmark ikke går forrest, hvem gør så?

Sundhedsvæsenet er en af grundstenene i vores velfærdssamfund. Som borgere i et af verdens rigeste lande med et tilmed højt skattetryk har vi en forventning om at blive tilbudt den bedste behandling, hvad enten vi er født med en lidelse eller går hen og bliver syge. 

Der er en grund til, at vi ikke kalder det sygdomsvæsenet

Coronakrisen fik sparket debatten om en sundhedsreform til hjørne – og måske var det godt det samme. Krisen har nemlig vist os vejen frem: Det der skaber et velfungerende sundhedsvæsen, er ikke væsenets struktur og organisering, men et klart og tydeligt fælles formål.

Hvorfor vil regeringen ikke beskytte de unge kronikere?

I marts måned ændrede Sundhedsstyrelsen pludselig vaccinationsplanen imod covid-19. Det skete efter kritik fra Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation af en vanskelig proces med at selektere de mest svært syge patienter til gruppe 5  og gruppe 10.