Tak til professorerne, men...

Det er rigtig godt at høre, at der er enighed om, at det i sidste ende er den enkelte mand, der bestemmer. Det har fremgået af "dialogpakken" i mere end 10 år, men det er dejligt at få slået fast, at sådan er det.

Kære sundhedsminister – få nu indført screening for prostatakræft

Historierne er mange: Sygehistorierne. Mænd, der er kommet for sent og i dag er døde. Mænd, der er kommet for sent, og som dagligt modtager én eller anden form for behandling med forringet livskvalitet til følge. Mænd, der er kommet for sent, og som venter på at dø.

Coronaretorikken har skræmt danskerne - og regningen bliver enorm

Du, som så med den 1. januar kl. 18 – du har måske kræft! Så enkelt er det. Og så trist.

Danmarks statsminister har holdt sin nytårstale på landsdækkende TV – en tale, som forventet handlede mest om corona, og hvor ”dygtige” regeringen og den danske befolkning har været siden den 11. marts.

Svært at finde opbakning til hospitalsledelses fortolkning

Hospitalsledelsen anfører, at Silkeborgs tilbud siden 2016 om at de praktiserende læger kan henvise til lavdosis CT i stedet for røntgen af lunger ikke var anmeldt som et protokolleret forskningsprojekt.

Smitten i Norge er ude af kontrol - hvorfor er den det ikke i Danmark?

Norge og Danmark har nu valgt en relativ ens håndtering af pandemien, idet man har genåbnet meget. I Danmark har smitten i nogen tid ligget på et væsentlig højere niveau end i Norge, men smitteniveauet har været relativt stabilt. Men siden skolestart er smitten øget voldsomt blandt børn og unge i Norge - i en sådan grad, at Norge nu har det højeste smitteniveau blandt alle lande i Norden.

Hvor mange liv kan myndighederne have på samvittigheden?

Lægerne famler i blinde. Nok har sundhedspersonale og myndigheder lært meget om håndtering af covid-19, men de er endnu ikke nået til den erkendelse, at de også er nødt til at tænke ud af den konventionelle og medicinske boks.